Математика за програмисти - част 1

Математика за програмисти - част 1

Курсът "математика за програмисти (част 1)" ще ни потопи в безкрайния свят на математиката. Ще се фокусираме, както върху основите на математиката, така и върху необходимите ни математически знания, свързани с компютрите и софтуерните технологии

Какво ще научите?
 • Основни математически знания и концепции

  Започваме от абсолютното начало и ще извървим пътя от базовите познания до сложни концепции, използвани в програмирането и софтуерното инженерство. За курса не са необходими никакви предварителни познания по математика.

 • Идеи, терминология и означения в математиката

  Чрез примери и стъпка по стъпка ще научим основите на математиката от нейната историята, означения и понятия, през аритметиката, алгебрата, бройните системи, функциите, геометрията и тригонометрията до абстрактната алгебра.

 • Математиката, необходима да сме по-добри софтуерни инженери

  Във всяка тема има връзка на ученото с програмирането и компютрите. Ще разгледаме и по-специални за софтуерното инженерство теми като математическа логика, теория на множествата, булева и релационна алгебра.

Всичко преподадено в курса е събрано в специална PDF книжка (от над 220 страници), която всеки закупил курса получава безплатно.

За хора в неравностойно положение курсът е безплатен след контакт с нас на office@eee.bg.

Част 2 на курса се очаква да е готова през пролетта. Част от темите в нея ще са линейна алгебра, анализ, дискретна математика, вероятности и статистика, теория на графите, автомати, стереометрия, математиката в машинното обучение и други.

Лекции

 • 11 лекции
 • 136 видеа
 • 13:56:19
 • Въведение в курса 8:45
 • PDF книжка 228 стр.
 • Въведение 6:21
 • Математиката преди новата ера 20:20
 • Математиката след новата ера 6:21
 • Математиката през средновековна Европа и Ренесанса 3:19
 • Научната революция и модерната математика 7:13
 • Основни части на математиката 3:30
 • Математиката и програмирането 5:47
 • Математически символи - част 1 11:47
 • Математически символи - част 2 9:30
 • Допълнителни ресурси 1:13
 • Въведение 3:33
 • Цифри и числа 5:54
 • Естествени числа и интервали 11:10
 • Събиране 6:59
 • Сума (Σ) и безкрайност 9:09
 • Изваждане 7:55
 • Цели числа и координатна система 5:19
 • Абсолютна стойност 2:54
 • Умножение 7:29
 • Произведение (Π) и факториел 3:00
 • Деление и рационални числа 11:10
 • Допълнителни ресурси 1:16
 • Въведение 1:11
 • Дроби 7:22
 • Операции с дроби 8:37
 • Процент и промил 3:36
 • Четност, делители и прости числа 11:38
 • НОК и НОД 7:16
 • Степенуване 9:28
 • Десетичнично представяне и експоненциален запис 7:12
 • Коренуване 11:27
 • Реални и комплексни числа 13:48
 • Логаритмуване 4:15
 • Двоичен, естествен и десетичен логаритъм 10:15
 • Свойства на логаритмуването 6:40
 • Приоритет на операциите 3:18
 • Допълнителни ресурси 1:03
 • Въведение 1:25
 • Бройни системи 10:54
 • Двоична и шестнайсетична бройна система 9:16
 • Конветриране от и към десетична бройна система 10:36
 • Мерни единици за информация 6:55
 • Представяне на целите числа 9:47
 • Побитови операции 13:18
 • Представяне на числа с плаваща точка 6:25
 • Представяне на текст в компютрите 5:29
 • ASCII и Unicode 7:08
 • UTF-8 и Base64 7:08
 • Изображенията в компютрите 8:02
 • Допълнителни ресурси 1:07
 • Въведение 1:30
 • Алгебра 6:12
 • Алгебрични изрази и свойства 7:49
 • Линейни уравнения 6:00
 • Aлгебрични равенства и неравенства 10:44
 • Квадратни уравнения 10:45
 • Формули за решаване на уравнения 8:15
 • Полиноми 10:30
 • Функции 11:36
 • Свойства на фукнциите 4:03
 • Графики на функциите 14:27
 • Обратна функция и композиция на функции 5:12
 • Матрици 2:19
 • Допълнителни ресурси 1:36
 • Въведение 6:33
 • Съждения 2:13
 • Логически оператори 8:04
 • Импликация 7:23
 • Еквивалентност 4:24
 • Изрази и ред на операциите 4:48
 • Закони на Де Морган 4:38
 • Предикатна логика 4:31
 • Естествен език и логика 2:52
 • Логическо програмиране 5:57
 • Допълнителни ресурси 0:47
 • Въведение 2:11
 • Множества и елементи 3:56
 • Дефиниране на множества 11:03
 • Крайни, безкрайни и равни множества 4:05
 • Диаграми на Вен 4:32
 • Подмножества, надмножества и универсални множества 7:36
 • Обединение и сечение 5:01
 • Разлика и допълнение 4:38
 • Отношения и връзки 2:32
 • Декартово произведение 3:44
 • Допълнителни ресурси 0:54
 • Въведение 4:24
 • Евклидова геометрия 4:55
 • Ъгли 10:39
 • Полигони 8:43
 • Четириъгълници 7:34
 • Окръжност 4:23
 • Числото Pi (π) 2:29
 • Елипса 2:30
 • Периметър 3:58
 • Площ 8:37
 • Изчислителна геометрия 14:31
 • Допълнителни ресурси 1:26
 • Въведение 2:01
 • Страни и ъгли 6:09
 • Еднаквост 6:39
 • Подобност 5:36
 • Медиана, ъглополовяща и височина 8:32
 • Питагорова теорема 10:06
 • Евклидово и Манхатаново разстояние 3:53
 • Тригонометрия 5:02
 • Тригонометрични функции 6:00
 • Тригонометрични равенства 6:54
 • Периоди и четност на тригонометричните функции 4:27
 • Аудио вълни и сигнали 11:55
 • Допълнителни ресурси 1:01
 • Въведение 2:24
 • Групи 2:08
 • Примери за групи 10:36
 • Типове групи 10:21
 • Таблици на Кейли 2:47
 • Ред на група 4:52
 • Пръстени 7:46
 • Област на цялост 2:27
 • Полета 7:48
 • Линейно пространство 3:05
 • Допълнителни ресурси 0:57
 • Въведение 2:17
 • Булеви операции 4:45
 • Закони в булевата алгебра 3:09
 • Булеви функции и логически елементи 7:53
 • Релационна алгебра 5:46
 • Проекция, селекция и преименуване 5:07
 • Агрегиране 3:18
 • Обединение и сечение 4:36
 • Разлика и декартово произведение 5:11
 • Свързващи операции (Theta и Natural Joins) 7:59
 • Свързващи операции (Semi и Anti Joins) 3:40
 • Свързващи операции (Left, Right и Full Outer Joins) 6:29
 • Допълнителни ресурси 0:44

Преподавател

Николай Костов
Николай Костов

Microsoft Certified Trainer, Solutions Architect в ZenCodeo

Ники е специалист с опит като софтуерен инженер (над 15 години), обучител (над 10 години) и дългогодишен участник и победител в редица състезания по информатика и информационни технологии. Ники има голям брой успешно положени изпити и сертификати (включително трейнърският сертификат Microsoft Certified Trainer без прекъсване от 2014 г. до 2023 г., включително). Студент на годината (2015 г.) и награден от Forbes Bulgaria с наградата “30 под 30” в категория образование. Съавтор е в няколко книги и има стотици проведени лекции и записани видеа по програмиране.


Отзиви за курса

Живко Парапанов
Живко Парапанов | Software Engineer Student
Приключих с курса - "Математика за програмисти - част 1" и искам да кажа, че е страхотен. Преобръща представите ти за свързаността между софтуерните науки и математиката. Също така начинът на преподаване е много добър, както и времетраенето на уроците.
Васил Пантелеев
Васил Пантелеев | Junior Full-Stack Developer at dWare
Всички казват, че не е необходимо да разбираш математика, за да станеш програмист. Истината е, че не е необходимо, но разбирането на математически концепции, алгоритми и формули значително повишава нивото ви като програмист. От собствен опит мога да кажа, че макар и рядко да ми се налага да прилагам придобитите от курса знания, определено достигам до по-елегантни и оптимални решения на всеки един проблем. Горещо препоръчвам курса на всички, които искат да повишат уменията си и да се потопят в още по-дълбоките води на програмирането. Искам да благодаря на Николай Костов и екипа му за знанията, които споделиха с мен и всички останали. Пожелавам им да продължат в същия дух.
Васил Димитров
Васил Димитров | Software Engineer Student
От почти 2 години имам възможността да уча програмиране от Ники Костов. Зад това име стоят професионализъм, отдаденост, ерудираност. Поради тази причина не съм изпитвал никакви съмнения, че курсът по "Математика за програмисти" също ще бъде изпълнен с много стойност и съдържание. В типичния стил на Ники уроците са богато илюстрирани с примери, както от математиката, така и от програмирането. Горещо препоръчвам курса на всеки, който желае да подобри математическите си познания.