Мохамед ал Хорезми - арабският учен, който завинаги променя математиката

Името Мохамед ал-Хорезми може и да не ви говори нищо, но когато стане дума за цифри, първата ви асоциация е делението им на римски и арабски, нали така? Е, от тук насетне ще запомните това име, защото с него се свързва и появата на арабските цифри. В математиката и историята Мохамед ал-Хорезми е познат не само като откривател на арабските цифри, но и като баща на алгебрата.

Думата алгебра, между другото, произлиза от термина „ал-джабр“, който е част от заглавието на книгата на Мохамед ал-Хорезми „Китаб ал–джабр уал–мукабала“. Историците днес правят и друг паралел между делото на Мохамед ал-Хорезми и съвременната математическа наука. От името на арабския учен произлиза и термина „алгоритъм“. Единодушно се приема, че именно той въвежда индийските цифри в математиката, а те на свой ред произлизат от хиндо-арабската бройна система, която малко по-късно е предадена от арабските учени и в целия западен свят.

Следата, която оставя Мохамед ал-Хорезми в математиката, е повече от забележителна. Ето защо животът и дейността му се определят като ключови, завинаги променящи облика на математиката. Облик, с който я познаваме и до ден днешен.

Кой е Мохамед ал-Хорезми?

Заслужава си да проследим житейския път на човека, който оставя на света цифрите, с които си служим и днес, и начина, по който пресмятаме от най-дребните сметки в магазина или в ресторанта до сложни изчисления, включително такива, използвани и в съвременната компютърна наука. Истината обаче е, че историческите данни за живота на Мохамед ал-Хорезми не са кой знае много. Все още дори се водят спорове относно неговата година на раждане. Повечето учени твърдят, че Мохамед ал-Хорезми е роден в периода около 780-та година в Хорезъм. Това е ираноезична област, разположена в централната част на азиатския континент, позната като могъщия Арабски халифат от 8 век. Едновременно с това, персийците дълги години смятат, че ученият има персийски произход.

Нещо, което е сигурно за живота и делото на Мохамед ал-Хорезми, е, че той е лично поканен от халиф Ал-Мамун да поеме ръководството на Дома на мъдростта в Багдад. Именно в Багдад арабският учен пише и повечето от своите трудове, които, между другото, не са само в областта на математиката, но и на астрономията и географията. Мохамед ал-Хорезми е изключително известен с единствената по рода си за времето книга „Алгебрата и уравненията“. Тя е първообразът на съвременните учебници по алгебра и аритметика, както и основно „помагало“, с което той осъществява своята образователна дейност. В Багдад халиф Ал-Мамун отрежда на Мохамед ал-Хорезми изключително важната роля да движи образованието на изявените ученици в региона. Доволен от делото му, по-късно халифът изпраща учения и на експедиция в днешните афганистански земи. Там Мохамед ал-Хорезми запознава будното население както с арабските цифри, така и с основите на аритметиката.

Уникалното, което философът правил по време на своята просветителната дейност, е, че представял алгебричната наука по изключително практичен начин. Така, алгебрата – макар и представлявайки ново течение в математиката – се превърнала в лесно за усвояване и възприемане. Мохамед ал-Хорезми се стараел да превърне алгебрата в метод за опростяване на изчисленията в редица значими области от обществения живот: търговията, наследствените дела, включително подялбата на земи и имоти, при опитите да се измерят земите на големите собственици и други. Векове по-късно, видни математици като Фибоначи и Галилео продължават да споменават името на Мохамед ал-Хорезми и то с огромна признателност. Тези учени твърдят, че арабският философ е бил гениален, защото по максимално прост начин въвежда алгебрата и аритметиката като науки. Именно Фибоначи е ученият, който увековечава оставената от Мохамед ал-Хорезми следа в математиката. Италианският философ се наема да преведе трудовете на арабския гений на латински. По този начин алгебрата се превръща от местна за централноазиатските земи наука в глобална основа, върху която стъпват и работят и до днес съвременната икономика, компютърните технологии, търговията и десетки други социални, културни и обществени сфери. Цялото познание на Мохамед ал-Хорезми за арабските цифри, алгоритмите, уравненията и аритметиката Фибоначи обобщава в своята „Книга за смятането“. И до ден днешен историците определят именно италианския учен като най-големия почитател на Мохамед ал-Хорезми. В „Книга за смятането“ Фибоначи осезаемо се опитва да копира и продължи простичкия метод на разяснение и вникване в аритметичната наука.

Мохамед ал-Хорезми обаче оставя своята следа и в областта на тригонометрията. Благодарение на изследванията му в тази сфера по негово време вече е станало възможно пресмятането на ъглите и страните на триъгълниците, а от там и да се направи съществен пробив в тогавашните астрономически проучвания. Отново с помощта на научните трудове, писани от Мохамед ал-Хорезми, месните се научили да измерват обем и повърхнина на фигури, с което се активизирали и архитектурният и строителен прогрес в Близкия изток. Тези знания бива пренесени и в Европа по време на кръстоносните походи.

Приносът на Мохамед ал-Хорезми – обобщението

Арабски цифри, алгебрични уравнения и редица тригонометрични изводи са малка част от наследството, което ни оставя Мохамед ал-Хорезми. Неговият най-съществен принос намира обобщено изражение в научния му трактат по математика от 9 век. В този труд Мохамед ал-Хорезми показва за първи път как се използва десетичната бройна система за целите на събирането, изваждането, умножението и делението. В книгата има и специална глава, посветена на извличането на квадратен корен.

Астрономите пък възвеличават името на Мохамед ал-Хорезми поради неговия труд „Образът на Земята“. В тази книга арабският учен създава свой собствен астролаб и слънчев часовник, а освен това прави и интересни календарни изчисления. Всичко това дава повод на световната общност в сферата на астрономията да кръсти и един лунен кратер на Мохамед ал-Хорезми. А в Иран и до ден днешен една от най-престижните награди в областта на точните науки също носи името на бащата на алгебрата и „проповедника на сметките с арабски цифри“.

Математика за програмисти

Курс по математика за програмисти

Курсът "Математика за програмисти - част 1" е фокусиран над най-важните теми в математиката и програмирането.  Към ресурсите влизат над 13 часа видео лекции и над 220 страници PDF наръчник.

Лектор е Николай Костов (Solutions Architect в ZenCodeo) – специалист с опит като софтуерен инженер (над 15 години), обучител (над 10 години) и дългогодишен участник и победител в редица състезания по информатика и информационни технологии. Ники има голям брой успешно положени изпити и сертификати (включително трейнърският сертификат Microsoft Certified Trainer без прекъсване от 2014 г. до 2021 г., включително). Студент на годината (2015 г.) и награден от Forbes Bulgaria с наградата “30 под 30” в категория образование (2015 г.). Съавтор в няколко книги и има стотици проведени лекции и записани видеа по програмиране.

Линк към курса: "Математика за програмисти - част 1"