Кой е Джордж Бул и какъв е приносът му към математиката и компютърните науки?

Не е нужно да бъдете компютърни специалисти, за да отговорите на въпроса кога се появяват първите компютри. Всички знаем, че това се случва през 20 век. Но знаехте ли, че компютърните науки се зараждат всъщност много по-рано, а именно през 19 век? Нещо повече, за техен основател съвсем не се смята нито Джон Атанасов, нито англичанинът Алън Тюринг, познат като теоретикът на основните принципи на изчислителните машини като първообрази на съвременните персонални компютри. Според някои историци, името Джордж Бул следва да бъде добавяно към началото на компютърната наука. Те смятат, че именно той поставя тяхното начало, защото поставя основите на булевата алгебра, а тя самата е основа на съвременната компютърна наука. И макар, че по негово време (1815-1864 година) компютри да не са съществували, знанията, които Бул оставя на поколенията след себе си се използват и до днешен в компютърната наука.

Какво представлява булева алгебра?

Както се досещате, името на този термин идва от фамилията на нейния създател – Джордж Бул. Това само по себе си трябва да ви води до извода, че булевата алгебра е уникална, тя не е съществувала в никакви измерения или подобия, преди Джордж Бул да постави нейните основи, а с това и основите на компютърната аритметика.

Под булева алгебра най-общо приемаме вид алгебрична структура. Тя съдържа следните алгебрични оператори: И, ИЛИ, НЕ. Към тях следва да добавим и следните множествени функции: сечение, обединение и допълнение.

Задачата й е да използва различните алгебрични методи в сферата на логиката, откъдето в последствие се доказва и реалното й приложение в информатиката и програмирането поради простата причина, че и при тях откриваме комбинации между аритметика, алгебра и логически последователности.

Кой обаче Джордж Бул, създателят на булевата алгебра?

Не по-малко интерес събужда и самият създател на булевата алгебра. Джордж Бул и до днешен е наричан „бащата на информационната мисъл“. Въпреки че произхожда от бедно семейство, лишенията и нелекият му живот не му попречват да остави истинска следа след себе си и да докаже, че силата на мисълта и науката не се ограничават от финанси и обществено положение.

Джордж Бул е роден в Англия, Линкълн на 2 Ноември 1815 година в семейството на занаятчията Джон Бул, който между другото, е не по-малко увлечен от науката от своя наследник. Точно бащата е първият учител на великия математик и философ Джордж Бул. Двамата прекарват изключително много време в решаване на логически задачи от най-ранно детство на бъдещия „баща на компютрите“. Едва на 17 години обаче Джордж Бул успява да получи истинското си образование в сферата на висшата математика. Интересът му от детството обаче се оказва толкова силен, че младият Бул напредва изключително бързо. Още по-впечатляващото нещо от биографията на Джордж Бул е фактът, че макар и без официално образование, на 16-годишна възраст той е приет да преподава в училище. Разбира се, в часовете по математика! Малко по-късно, когато навършва крехката 19-годишна възраст Бул за пореден път доказва, че нито годините, нито финансовото състояние имат влияние върху доживотното желание за отдаване на науката. Джордж Бул създава своя собствената математическа школа с цел да запали детските умове по точните науки в собствения си град. Докато работи и преподава Джордж Бул пише исторически значими за математическата и компютърната наука трудове като „Математически анализ на логиката“, „Изследвания върху теорията на аналитичните трансформации“, „Формална логика“, „Разследване на законите на мисълта“. На практика, това, което се опитва да направи и покаже нагледно Бул почти през целия си жизнен път, е формулирането на общ метод на вероятностите. Целта е с неговата помощ от зададена система от вероятни събития да се определи вероятността за последвали събития, които да са логически свързани с тях.

През 1855 година, когато Джордж Бул вече живее в Ирландия, математикът се жени и семейството им бързо се разраства. Двамата имат 5 дъщери, но семейното огнище и задълженията у дома съвсем не го разсейват или отдалечават от вечната му любов, математиката. Напротив, според историческите сведения, жена му Мери до последния си дъх окуражава Джордж Бул и му помага в голямото му дело. Тази предана съпруга редактира научните му трудове, а и когато е имала възможност, с удоволствие е посещавала неговите лекции по математика. Нещо повече – след смъртта на Бул, Мери дори се посвещава да продължи делото на своя обичан съпруг. Тя събира трудовете му и започва да ги преработва в по-лесен и разбираем език, за да ги превърне в достъпни образователни книги за децата.

Децата на Джордж Бул стават образовани хора със значимо в обществото място. Така например, Алисиа поема по стъпките на баща си и също става математик. Луси, една от малките дъщери на Бул пък става първата жена професор по химия в цяла Великобритания. Макар и отдалечена от точните науки, Етел също намира своето място сред бележитите имена в историята на Острова. След като се омъжва за Уилфрид Войнич, тя пише една от най-гениалните книги в световната история, романа Стършел“.

И оставайки на тема литература, трябва да отбележим, че Джордж Бул е бил вдъхновение не само за дъщеря си като представител на изкуството на перото, но и на велики имена като Артър Конан Дойл. Писателят използва именно образа на Джордж Бул, за да създаде един от най-колоритните си образи, професор Мориарти.

Джордж Бул не е просто баща на булевата алгебра и на компютърните науки. След смъртта му редица специалисти в електротехниката също намират реални приложения на изводите, които Бул прави и оставя за поколенията след себе си. Нещо повече, английският математик е изключително ценен и до ден днешен сред теоретиците на логиката. Това е един от малкото учени в сферата на точните науки, които се ползва с еднакво уважение в толкова много различни области. Безспорно, Джордж Бул е доказателство за това, че точната наука не променя своята функция и точност в изчисленията дори когато се превърне в част или поле за приложение на друга наука.

Математика за програмисти - част 1

Ако жеалете да научите повече за булевата алгебра, може да го направите в курса - "Математика за програмисти - част 1"