Леонард Ойлер - необикновеният човек, стоящ зад косинусите, синусите и тангенсите

Хората, които се справят без проблем с пресмятането на функциите, косинусите, синусите и тангенсите може и да не са толкова много, но всички ние сме чували за тези термини в геометрията. Малцина обаче са онези, които знаят чия е заслугата днес да можем да си служим с тези термини. Човекът, който стои зад тях се казва Леонард Ойлер. Но истината е, че тази необикновена личност оставя след себе си много повече от формулите за пресмятане на косинус, синус и тангенс. Леонард Ойлер е учен с огромни заслуги не само в математиката, но и в механиката, физиката и дори транспорта. Неговите методи за изчисления се използват и до ден днешен и то в редица области не само на науката, но и на практиката. Леонард Ойлер оставя зад себе си рекорден брой научни трудове, статии и книги.

Тази обаятелна и всестранно развита личност пише общо 850 съчинения по математически анализ, диференциална геометрия, теория на числата, приблизителни изчисления, небесната механика, математическа физика, механиката, динамиката на флуидите, оптика, балистика, корабостроенето, теория на музиката и транспорта. За своят 76-годишен живот той пише над 40 книги, 760 статии и 15 огромни научни трудове, разделени в няколко тома. Докато е жив той издава около 550 публикации, а след смъртта му на бял свят излизат още наполовина толкова. Леонард Ойлер не просто не е пестил време, а се е отдавал изцяло на науката, но е бил уникален с широкия си кръгозор, творящ и изследващ тайните на редица сфери, области и набор от знания.

От изкуството към науката

Високото образование на Леонард Ойлер започва не къде да е, а в сферата на изкуствата. Едва на 17 години младият Леонард се дипломира като магистър по изкуствата в своя роден град Базел. Съвсем случайно обаче той попада в сферата на науката, а едновременно с това и в прегръдките на една чужда дотогава за него държава, която обаче в последствие се превръща за негова втора родина. Още докато следва в Базел и е част от света на изкуствата, Леонард Ойлер е забелязан от братята Бернули. Според Даниел и Николас Леонард има изключително голям потенциал в областта на точните науки и с техни напътствия той започва да учи математика при баща им Йохан Бернули. В резултат на това, когато е на 20 младият швейцарски гений получава покана за учредяване на Руската академия на науките в Санкт Петербург. Тази покана, освен че е приета, става и начало на дългата житейска орисия на Ойлер – той се отдава на математиката и близките до нея точни науки и се преселва в Русия, където живее почти през целия си живот. В интерес на истината, Ойлер се мести в Германия в своите 40-те, но бързо разбира, че тази страна не е неговото място. Математикът се завръща в Русия.

Приносът на Леонард Ойлер

По време на първите му години като учен в Русия Леонард Ойлер съставя географска карта на Русия. Това отприщва интересите му в корабостроенето, навигацията и транспортното дело. Така малко по-късно Леонард Ойлер обяснява динамиката на движение на материална точка благодарение на иновативен, изобретен от самия него математически апарат. Именно Ойлер се превръща и в първия човек, който правилно описва принципа на най-малкото действие в механиката. Зад името му обаче стои и небезизвестната теория на движение на твърдо тяло около ос. Благодарение на тази своя теория Ойлер дава началото на своята велика теория на жироскопа, в която също е пионер.

Ойлер се интересува изключително много и от астрономия. Той създава изключително детайлни таблици на движение на Луната, които години наред остават основата в сферата на морската навигация. Докато прескача от една в друга научна област Ойлер не изоставя страстта си в математиката. Докато създават таблиците на лунното движение, той По дава своя принос и в диференциалните уравнения. Междувременно, интересът му към небесните тела е толкова голям, че едва не го погубва. По време на свои изследвания на Ойлер му се налага непрекъснато да се взира и наблюдава слънцето. Това сериозно разваля зрението му и почти не го ослепява. Въпреки това, швейцарският гений продължава да работи и дори в определен период от своя живот в Русия, изпада в такава немотия, че макар и почти сляп, рисува карти, за да се изхранва.

След като зрението му се влошава още повече, Ойлер вместо да се откаже от своята научна работа, наема огромен брой асистенти, които да му помагат. И истината е, че ако разделим живота на учения на две части – преди и след проблемите със зрението, ще се убедим в следното: докато страда от намалено зрение Ойлер е много по-деен и мотивиран да работи, отколкото докато е бил напълно здрав. По времето на неговите здравословни проблеми Ойлер продължава да препуска от тема в тема. Той създава редица логаритми, включително и за числото „е“, което е кръстено именно на учения (Ойлер на английски се изписва Euler). Ойлер се превръща и в единственият учен за времето си, подкрепящ учен вълновата теория за светлината. Той е и човекът, който определя по какъв начин твърдите тела се променят при прилагането на външни сили, а освен това разяснява как Слънцето, Земята и Луната извършват движения при взаимното си притегляне от гравитацията.

Ойлер е толкова деен, че ако случайно няма труд, над който да работи, просто се оглежда наоколо и търси проблем за разрешаване просто защото не може да стои на едно място и да бездейства. Точно по този начин той създава и гениалната си теория за графите. Ойлер дочува, че жителите на Калининград умуват над следната загадка: възможно ли е човек да мине през всички налични в града седем моста, без да минава два пъти по който и да е от тях. В крайна сметка теорията на Ойлер доказва, че това не е възможно, но освен това се превръща и в един от фундаменталните за съвременното транспортно дело принципи за организация и предвиждане на логистични резултати.

Своята смърт Леонард Ойлер намира във Франция, където между другото, също работи не къде да е, а в Академията на науките. За смъртта му страдат поголовно научните кръгове не само на местна почва, но и в цяла Европа. А в първото съобщение за кончината на Леонард Ойлер се казва просто и ясно „Той престана да живее…и да изчислява“.

Без математиката програмирането е немислимо. А без стабилни знания в сферата на математиката програмистите са загубени. Ние сме на мнение, че изучаването на информационни технологии и на програмирането днес е немислимо без наличие на математически знания. Затова ви напомняме, че ако искате да се развивате в сферата на програмирането, започнете от неговото базово стъпало, там, откъдето всичко започва, а именно математиката. За целта ви предлагаме курс по "Mатематика за програмисти - част 1" – разработен и воден от Николай Костов, който истински вярва в математическите закономерности и тяхната неотменна роля информационните технологии.

Линк към курса: "Математика за програмисти - част 1"