В някои от следващите блог постове ще се опитаме да се разходим из историята на математиката. Ще започнем от праисторическите времена, шумерските и вавилонските периоди в тази блог статия. В следващи блог статии ще минем през египтяните, гърците, римляните и Римската империя, маите, китайците, индийците, ислямската империя и халифата, средновековна Европа, ренесанса в 15 и 16 век в Европа, научната революция през 17 и 18 век и модерната история на математиката през 19-ти и 20-ти век.

Хората са интелигентни създания и много хора свързват интелигентността на хората с развитието на човешкия език, говор, обмяна на информация и дори математиката. Разбирането и усещането за числа, шаблони в природата, обем, големина и форма могат да бъдат проследени чак до праисторическите времена. Нашите праисторически предци са осъзнавали и разбирали концепции като количество, бройка, това че едно нещо е по-голямо от друго или че 3 лъва са повече от 2 лъва или 7 лъва заедно са по-опасни от 3 лъва. Всички тези концепции разбирания, между другото, не са уникални са хората. Може да звучи странно, дори смешно, но има десетки примери за животни, които могат да броят. Правени са изследвания с маймуни дори, които разбират това, че в една купчинка има повече елементи от друга купчинка. Природата сама по себе си се доказала като много силен математик. Много концепции в природата могат да бъдат забелязани, базирани на математика. А може би и математиката е базирана на тях. Концепцията за числа, брой, се развива през времето и развитието на човешките езици и говора, общуването, обмяната на информация между човешките създания в праисторическия период, а и след това, значително подобрява концепцията и разбирането на хората за числата.

От праисторически находки разбираме, че праисторическият човек имал концепцията за време и дори си е записвал различни, периодично случващи се, събития като например фазите на луната, смяната на сезоните, съответно годините и така нататък. В додинастическия период, тоест историческата епоха преди създаването на династиите в Египет и при шумерите, са намерени различни реликви и артефакти, върху които могат да бъдат забелязани различни геометрични фигури.

На снимката по-горе може да се види една много интересна находка, която датира отпреди двайсет хиляди години от Африка – костта Ишанго. Въпреки, че тя е толкова стара, върху нея могат да се видят различни чертички, които са служили за отбелязване на времето от праисторическите хора. Интересно, върху тези кости има групички от чертички, чиито брой е просто число. Дали това е случайно или не няма как да знаем.

Шумерите и вавилонците, които са живели в района на Месопотамия (това е днешен Ирак, западна Азия) са първите цивилизации, при които математиката леко-полеко се развива. Развитието на математиката до голяма степен е свързано и с развитието на писмеността именно при шумерите е мястото, където се развива за първи път писменост – около 3100 години преди новата ера. Шумерите често пъти са наричани „люлката на цивилизацията“, защото те развиват неща като агрикултура, напояване и много други иновации, които помагат и другите цивилизации да се развият. Нуждата от математика при шумерите възниква от бюрократическата необходимост. Те започват да записват земите, техните притежатели и съответни имат нуждата да измерят колко е голяма една земя. Започват да налагат данъци и такси, които съответно трябва да бъдат пресметнати и в доста от ситуациите им се е налагало да ползват дори и сравнително големи за времето си числа.

Шумерите и вавилонците са използвали странна бройна система. Тя е базирана на числото 60. Това означава, че си имали 60 символа, с които са записвали цифри и след това чак са започвали да ги повтарят. Защо са избрали 60 все още не е ясно и няма точни доказателства, но 60 е едно от числата в математиката, което има много хубави свойства, включително има страшно много делители. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 и 60 са все делители на числото 60. Като наследство от тази бройна система която те са ползвали и до ден днешен борим секундите до 60, минутите до 60 и делим кръга на 360 градуса. На снимката по-долу може да се видят 59-те цифри, които са използвали вавилонците за изписване на числата от 1 до 59, след което се започвали да ги повтарят.

От периода на вавилонците има открити много глинени плочи. Например от 2600-та година преди новата ера са открити различни глинени таблети свързани с умножение, деление, квадрати на числа, корен квадратен, корен трети от числа. В един от таблетите дори е намерено приближение на числото корен квадратен от 2 с точност от пет символа след десетичната точка, което без използване на компютри, калкулатори и всякакви други машини да бъде намерено въобще не е лесна задача. От стотици години по-късно датират различни намерени глинени плочи, в които се намират методи за решаване на линейни уравнения, на уравнения от втора  степен, дроби и дори някои уравнения от трета степен. Всичко това говори само за развитието на тази цивилизация и колко за нея е била важна математиката. На снимката по-долу може да се види вавилонска глинена математическа плоча, която датира от 1800-та година преди Христа и върху нея могат да бъдат видени различни изчисления и числа във вавилонската 60-тична бройна система.