Питагор - изпратеният от Аполон чудотворец, който е посветен във всички тайни

Точно така възприемали великия философ, математик и религиозен учител Питагор – за пратеник на Аполон, който знаел отговора на повечето тайни от заобикалящия свят, но и който има знания да се нарече лечител, шаманин и дори магьосник. Истината обаче е, че наистина по-голямата част от биографията на Питагор е обгърната от мистерия и неясни данни. Специалистите и до ден днешен според кое от историческите сведения за древногръцкия мислител е наистина вярно, а кое само легенда. Защото в действителност, талантите, уменията и новаторството в работата на Питагор са надскачали времето си и затова често биват приравнени с израз на хипербола и известна доза измислица.

Едно нещо обаче е факт и едва ли някой би се наел да го оспорва: Питагор оставя следа не просто в древногръцката история и култура, но и в математиката и до днес. Интерес представлява най-вече начинът, по който Питагор се впуска в света на математиката и точните науки. Неговото влечение към религията го тласка да погледне към нея по един по-различен до онова време начин, а именно през призмата на метафизичните закони и най-вече желанието да обясни математическите закономерности в природата. Според преданията мислителят дори е съумял да открие смисъла на живота, а и на вселенските творения именно чрез законите на математиката, за част от които той работи дълги години, за да постави началото им. Закони, които използваме и до ден днешен…

Кой е Питагор и какво все пак знаем за него?

Питагор се ражда в заможно семейство в периода около 570 г.преди Христа на остров Самос. Финансовото състояние на родителите му, които отглеждат още две деца освен бъдещия математик, позволява на младото момче да получи нужното образувание и богат набор от ресурси за ранното си детско интелектуално обогатяване. Според преданията братята на Питагор също били изключително умни, а майка им била известна като най-красивата жена на остров Самос.

Още от най-ранно детство Питагор започва да пътува много из Средиземноморието и финикийските градове. Момчето възприема именно този начин на образование на път и из различни места и школи, поради което може би, и се превръща в толкова широкоскроен мислител с изключително богат кръгозор и по-различен поглед върху нещата. Първото си истинско образование Питагор получава именно в най-големите храмове на финикийските градове, а според историците там е мястото, където момчето започва да развива огромната си любов към математиката.

Но ако си мислите, че Питагор е бил просто едно умно дете, което е смятало бързо, постоянно е чело и е запомняло нови факти и данни със скоростта на светлината, бъркате се. Питагор е бил всестранно развита личност. Затова и голяма част от обкръжението му в по-напреднала възраст го е наричала „полубожество“. Историческите данни свидетелства за огромния талант на Питагор в музиката, спорта и литературата. Още на 17 години младият гений участва и се представя повече от достойно на Олимпийските игри, а освен това умението му да свири на лира било прочуто из множество региони на Древна Елада. Талантлив и развит в толкова направления Питагор бива забелязан от Талес, който за мнозина и до ден днешен е всъщност първият философ в света. Талес бива запленен от заложбите на Питагор и се заема със задачата да ги развие още повече.

По своя преценка философът изпраща Питагор да учи в Египет. Именно там започва и същественото учение по геометрия, алгебра и астрономия за Питагор. Според преданията за вдъхновение на философско-религиозното движение, което основава талантът от остров Самос и което комбинира математическите знания с мистицизма на метафизичните явления и вярата, послужва съвършенството на египетската Хеопсова пирамида. Учените смятат, че с нея Питагор установява възможността да открива числова закономерност в природата, която сама по себе си винаги е съвършена.

Учението на Питагор – дългият и смислен път към великата Питагорова теорема

Питагоровата теорема безспорно е изразът на огромния принос на Питагор за света, който познаваме днес и за начина по който използваме математиката и нейните закони в ежедневния ни живот. Но за да достигне до нея Питагор прекарва немалко време в развитие на своето философско-религиозно учение. А последното, между другото, създава не малко проблеми, лишения и дори отшелнически начин на живот за гения. Според някои историци учението на Питагор дори било наричано секта, а освен това било подлагано и на политически гонения. Причината е, че в това учение религията е била обяснявана и примесена със знания и практики от точните науки, а по онова време това нито е било разбираемо, нито е било приемано.

Учението на Питагор включвало само специално избрани ученици, които наричали себе си питагорейци и които за да останат в така наречения „полукръг“ – тайнственото общество на учението – полагали различни обети и изцяло се посвещавали на делото и науката. Училището на Питагор буквално го възприема за месия и му отрежда ролята на единствен и неповторим учител, който може да те посвети в големите тайни на Вселената. Посветени на изучаването на религиозните и философски теории на гения, всъщност, учениците на Питагор се смятали за изключително лоялни. От историческите данни става ясно, че по време на гоненията на членовете на мистериозния „полукръг“ те били непреклонни в опазването на тайната къде се намира Питагор и какви са възгледите му за продължаване на делото. Между другото, повече от любопитен факт е, че в училището на Питагор са били приемани и жени, което е абсолютен прецедент за времето. Друг не по-малко интересен факт е, че сред различните канони и принципи за стриктно поведение в школата на Питагор, била и забраната за консумация на месо. Според историците именно питагорейците са първите вегетарианци в света.

Но за учениците на Питагор каноните, постовете и строгите правила не можели с нищо да се сравнят с върховото чувство на познание, което те получавали ежедневно. Най-общо те наричали своето обучение „математика на природата“, а до онези времена никой не се е наемал да говори за двете науки в едно цяла унифицирана и самостоятелна научна школа.

Концепциите и идеите на Питагор

Теориите на Питагор не са една или две, за да можем да ги опишем всички в толкова кратък материал. Но си заслужава макар и схематично, да им обърнем специално внимание, за да си представите огромния принос на древногръцкия талант в математиката, учението за природните закономерности и науката изобщо.

Няма как да не започнем с Питагоровата теорема. В нашето видео ще можете да разберете в подробности какво представлява тя, защо е толкова значима и важна, как се прилага и каква е практическата й полза и в днешни времена.

Сред една от най-любопитните теории на Питагор е идеята , че „Всичко е число“. Геният говори за хармония на числата и дори гарантира, че всяко действие и процес в Сътворението на Вселената може да бъде изписано с числа. За целта Питагор дава не една или две пропорции и принципи – посредством формули и цифри – обясняващи тайнствата на заобикалящия ни свят. Питагорейците дори имали конкретни написани правила за значението на всички числа от 1 до 10. Така например, 1 – монада – се възприемал за основа на всичко, за структурна част на всяко друго число и за символ на Бог.

И като казахме Бог, ще завършим с разяснения не религиозната теория на Бог за природата, Бог и Космоса. Според Питагор целият Космос се управлява от строго определени математически правила. А Бог за него „налага граници на Неограниченото (съществувало преди Вселената), така че всичко, което съществува, придобива реални размери. По този начин Бог създава измерима единица, от която се формира всичко останало“ (Цитат от Книгата на философията).

И тъй като за Питагор може да се говори до безкрай, та макар и данните за него винаги да са били обвити с мистерия и тайнственост, ще завършим по-простичко и ясно. Ще завършим с един от най-смислените и хубави цитати на древногръцкия математик и философ: „Животът е като стадион. На стадиона някои идват да се състезават, други да търгуват, най-щастливите да гледат и да се наслаждават. Така и в живота едни се раждат жадни за слава, други – за печалба, а философите – единствено за истината“.

Курс по математика за програмисти

Без математиката програмирането е немислимо. А без стабилни знания в сферата на математиката програмистите са загубени. Ние сме на мнение, че изучаването на информационни технологии и на програмирането днес е немислимо без наличие на математически знания. Затова ви напомняме, че ако искате да се развивате в сферата на програмирането, започнете от неговото базово стъпало, там, откъдето всичко започва, а именно математиката. За целта ви предлагаме курс по "Mатематика за програмисти - част 1" – разработен и воден от Николай Костов, който истински вярва в математическите закономерности и тяхната неотменна роля информационните технологии.

Линк към курса: "Математика за програмисти - част 1"