Ние от eee.bg вярваме в качественото образование и постоянното надграждане на знания в бурно развиващия се дигитален свят. В годините преподаване забелязахме, че на много хора в ИТ сектора им липсват някои основни знания в математиката и компютърните науки. За да запълним тази празнина в сектора, взехме решение да започнем серия от курсове по темата. Първият курс вече е наличен - “Математика за програмисти - част 1” и е един от многото, които предстои да направим в бъдеще. Изграждането на един курс е трудоемък и дълъг процес, в който са включени голяма група от хора и ресурси.

IT компанията Cobuilder също идентифицира като проблем липсата на основни знания по математика и софтуерни технологии в някои кандидати за работа. Като компания лидер в строителния софтуер, Cobuilder има нужда от софтуерни специалисти, които разбират много повече от просто писане на код.

С настъпването на 2022 година, eee.bg и Cobuilder полагат основите на партньорство в подкрепа на българското образование. Компанията ще подкрепи и финансово развитието на платформата eee.bg и предстоящите курсове. Като партньор, Cobuilder ще получи и достъп до курсовете в платформата на eee.bg за своите служители.

Cobuilder

Компанията е основана през 1997 и от 2013 има офис в София, България. Служителите в глобален мащаб са над 125, а в българския офис са над 115, като Cobuilder продължава да расте. Всички Development, Project Management, R&D, CRM, Marketing и HR отдели са именно в България - развойният център на компанията.

Мисията на Cobuilder е да дигитализира строителната индустрия. Тя е една от най-слабо дигитализираните или по-точно на предпоследно място след земеделието. Решенията на компанията са ориентирани към всички участници във веригата на стойността в строителството на сгради и съоръжения – от производството на строителните продукти, до построяването, въвеждането в експлоатация и поддръжката на завършения проект. Главните продукти на компанията са Cobuilder Define, Cobuilder Collaborate, Cobuilder goBIM и Cobuilder APIs.

  • Cobuilder Define – Помага на организациите да направят решаваща стъпка към практическото изпълнение на тяхната дигитална трансформация. Тази стъпка се постига чрез внедряване на защитени от бъдещето структури от данни, наречени Data Templates (DT).
  • Cobuilder Collaborate – Помага на поръчителите и изпълнителите в строителството да постигнат по-добро ниво на сътрудничество. Независимо дали трябва да създадете цифров O&M (COBie) или обединен модел в BIM софтуер, ключът към намаляването на отпадъците в строителството се крие в ефективното управление на продуктовите данни.
  • Cobuilder goBIM – Чрез goBIM производителите могат лесно да събират своите данни от безброй източници и да ги структурират последователно чрез стандартизираните Data Templates (DT). Тези шаблони съдържат изискванията за продуктови данни от европейското законодателство, национални строителни разпоредби, стандартите ISO и други.

В технологичен аспект компанията използва .NET Framework & Core (ASP.NET MVC, WebAPI, Microservices, Entity Framework, Microsoft Dynamic CRM и др.) за backend разработка, Angular и React за frontend и Microsoft Azure, като облачна услуга.

Ако искате да научите повече за компания и да откриете отворените позиции в компанията може да посетите сайта им: https://cobuilder.com/en/careers/